Truy cập nội dung luôn

- Tên cơ quan: UBND xã Úc Kỳ

- Địa chỉ: Xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 0973042108

- Email: Giangdt.ucky@thainguyen.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Dương Văn Giảng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

0914373915

2

Dương Văn Tuyến

PBT Thường trực Đảng ủy

0987948139

4

Dương Văn Hiên

PCT UBND xã

0974896337

5

Nguyễn Văn Thảo

PCT UBND xã

0987429866

6

Dương Văn Ba

PCT HĐND xã

0373050228

 
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại phòng

Điện thoại di động

Email

1

Dương Văn Nguyên

BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 

0974.527.625 Nguyendv.ucky@thainguyen.gov.vn
2 Dương Văn Giảng Chủ tịch UBND   0914.373.915 Giangdv.ucky@thainguyen.gov.vn
3 Dương Văn Hải Phó BT TT Đảng ủy   0984.632.540 Haidv.ucky@thainguyen.gov.vn
4 Dương Văn Ba Phó CT UBND   0975.704.228 duongdv.ucky@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7042

Tổng truy cập: 2539324