Truy cập nội dung luôn

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Điềm Thụy

- Địa chỉ: Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 0975459936

- Email: hongdtb.diemthuy@thainguyên.gov.vn

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại di động

1

Dương Văn Đường

Bí thư Đảng ủy

0988724880

2

Dương Văn Tuyên

Phó BT, CT HĐND xã

0983188329

3

Dương Ngọc Thơm

Phó BT, CT UBND xã

0979821707

4

Dương Văn Sáu

Phó CT HĐND xã

0985896142

5

Nguyễn Văn Đăng

Phó Chủ tịch UBND xã

0979343519

6

Phạm Văn Xuyên

Phó Chủ tịch UBND xã

0988932496

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 14464

Tổng truy cập: 2539364