Truy cập nội dung luôn

- Tên cơ quan: Văn phòng HĐND & UBND huyện

- Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 02083.867.205

- Email: ubndphubinh@thainguyen.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại phòng

Điện thoại di động

Email

1

Vũ Xuân Công

Chánh văn phòng

 

0913.296.686

congvx.phubinh@thainguyen.gov.vn

2

Cáp Trọng Hùng

Phó CVP

 

0987.057.687

hungct.phubinh@thainguyen.gov.vn

3

Phạm Thị Loan

Phó CVP

 

0366.160.594

loanpt.phubinh@thainguyen.gov.vn

4 Dương Thị Hồng Nhã Phó CVP   0865.984.820 nhadth.phubinh@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8201

Tổng truy cập: 2556420