Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2020

Sáng ngày 21/8/2020, Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I năm 2020. Dự buổi lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng với 62 học viên là giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Lễ bế giảng lớp học

Từ ngày 27/7 đến ngày 21/8/2020, các học viên được nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị. Theo đó, các học viên được nghiên cứu về của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay…. Từ đó, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận duy vật biện chứng và củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện và Lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Nguyễn Lâm - Trung tâm Chính trị huyện Phú BìnhKết thúc khóa học, học viên thi tốt nghiệp và được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị nhằm chuẩn hoá, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cũng như năng lực vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào công tác, vận dụng vào thực tế công tác ở địa phương, đơn vị và trong cuộc sống, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người giáo viên để giải quyết mọi vấn đề thực tiễn trong quá trình thực hiện và hoàn thành có hiệu quả công việc được giao. Đây cũng là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn theo quy định của Trung ương.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7163

Tổng truy cập: 2548166