Truy cập nội dung luôn

104 người tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về công đoàn.

 

Ngày 9/9, tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Bình đã diễn ra Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về công đoàn.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến, chọn đáp án. Tham gia cuộc thi có 104 người gồm cán bộ, viên chức tại NHCSXH huyện; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp. Mỗi người tham gia thi sẽ phải trả lời 20 câu hỏi trong thời gian 5 phút về các nội dung: Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, kết luận số 06 ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng; các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của NHCSXH, các quy định của Pháp luật về công đoàn.

Cuộc thi được tổ chức thành 3 kỳ, trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 6/9/2021 đến 24/9/2021. Cơ cấu giải thưởng mỗi kỳ  gồm: 20 giải thưởng dành cho 20 người đạt điểm cao nhất với thời gian trả lời ngắn nhất và được sắp xếp thứ tự theo số điểm từ cao xuống thấp. Mỗi kỳ thi chọn ra 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải chung cuộc xét cho những người tham gia đủ 3 kỳ thi, đạt tổng số điểm 3 kỳ cao nhất với tổng thời gian làm bài ít nhất gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Cuộc thi là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 19 năm thành lập NHCSXH (4/10/2002 – 4/10/2021). Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của cán bộ, đảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và giúp các đối tượng dự thi biết sử dụng các ứng dụng của nền tảng kỹ thuật số trong giai đoạn hiện nay.

Dương PhượngThống kê truy cập

Đang truy cập: 7274

Tổng truy cập: 2548125