Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1655/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn: Lập bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phú Bình 28/04/2022 Nguyễn Thị Loan
2 227/TB-BQL Thông báo thanh lý tài sản 25/02/2022 Vũ Năng Dũng
3 61/TB-HĐTD Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Phú Bình 23/02/2022
4 407/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Phú Bình 23/02/2022 Dương Văn Hưng
5 18/TB-UBND Thông báo về việc công khai kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân xóm Đồng Vĩ, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình 18/02/2022 Dương Văn Hưng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7550

Tổng truy cập: 2543613