Truy cập nội dung luôn

Tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho dự án

Để đẩy nhanh các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng huyện Phú Bình cơ bản đạt các tiêu chí thị xã vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã tích cực vào cuộc, vận động, tuyên truyền người dân thực hiện đúng chính sách, quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Đối với xã Điềm Thụy, trong những năm gần đây việc nhà nước đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp và các công trình phúc lợi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân đã được đa số người dân địa phương đồng thuận, ủng hộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, người dân vẫn tự ý xây dựng công trình trái phép, chưa chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Điềm Thụy, vừa qua, hộ gia đình ông Dương Minh Quang và bà Nguyễn Thị Nguyệt, thuộc xóm Trung 1, xã Điềm Thụy đã xây dựng công trình trái phép trên phần đất đã được Nhà nước thu hồi (với diện tích 53 m2).

Hình ảnh trước khi tháo dỡ công trình vi phạm của hộ ông Dương Minh Quang và bà Nguyễn Thị Nguyệt

 

 Song với sự vào cuộc tích cực của Lãnh đạo huyện, các cơ quan, đơn vị và các Ban, ngành, đoàn thể của xã Điềm Thụy đã vận động, tuyên truyền, thuyết phục, động viên gia đình, ngày 29/3/2022 gia đình ông Dương Minh Quang và bà Nguyễn Thị Nguyệt đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trên đất và trả lại hiện trạng đất như ban đầu.

Hình ảnh gia đình ông Dương Minh Quang và bà Nguyễn Thị Nguyệt, thuộc xóm Trung 1, xã Điềm Thụy, đã tháo dỡ công trình và hoàn trả lại mặt bằng cho dự án.

 

BBTThống kê truy cập

Đang truy cập: 6605

Tổng truy cập: 2538826