Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

 

Ngày 17/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngô Quyết, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phú Bình; đại biểu lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng các phòng ban, ngành, tổ chức chính trị của huyện và bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc…

Đồng chí Nguyễn Ngô Quyết, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phú Bình phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022; báo cáo một số nội dung về triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn và tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới; 03 xã nông thôn mới nâng cao. Theo đó, trong quý I, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Qua đó đạt được những kết quả tích cực như: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 4.500 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021; thu ngân sách nhà nước đạt trên 27 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ; hoàn thành kế hoạch diện tích cấy lúa, trồng màu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022; kết nạp được 29 đảng viên mới...

Trong quý II, Đảng bộ huyện Phú Bình sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo hoàn thiện đồ án quy hoạch vùng huyện tầm nhìn đến năm 2040; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo kế hoạch đề ra; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên – môi trường; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng...

Tại Hội nghị, các đại biểu dự hội nghị thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và bàn các giải pháp tổ chức thực hiện các tháng tiếp theo. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: Công tác thu chi ngân sách trên địa bàn trong quý I/2022, đề xuất các giải pháp đảm bảo thu chi cân đối ngân sách Nhà nước năm 2022; công tác quân sự quốc phòng địa phương; tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao; kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện công tác cải cách hành chính,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngô Quyết, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành trong huyện đã đạt được trong quý I/2022, đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, xã, thị trấn và các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra; tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đắn, thực hiện hiệu quả tinh thần chỉ đạo của các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 03, ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 07, ngày 27/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện và các văn bản chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; vận dụng các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế; triển khai kế hoạch cụ thể hóa Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm có lợi thế huyện Phú Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tập trung hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới; 03 xã nông thôn mới nâng cao;  đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với Chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quản lý quy hoạch, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản; quyết tâm xây dựng Phú Bình trở thành thị xã trong thời gian sớm nhất,…

Văn Mưu (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6740

Tổng truy cập: 2538770