Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tuyên giáo ở cơ sở năm 2022

 

Trong 02 ngày (23, 24/3), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2022 cho trên 90 học viên là cán bộ tuyên giáo thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo với phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”; những nội dung tập huấn, bồi dưỡng tại Hội nghị là rất cần thiết và quan trọng trong việc tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân nhằm biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực; góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban và phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt các chuyên đề về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở; công tác tuyên truyền và kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; nội dung, nghiệp vụ công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích và định hướng dư luận xã hội; một số kỹ năng, nghiệp vụ về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nội dung, phương pháp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở. Theo nội dung, chương trình của lớp tập huấn, sau khi được nghe các chuyên đề, các học viên sẽ tiếp tục thảo luận và thực hành soạn đề cương, báo cáo tại lớp tập huấn và đánh giá, rút kinh nghiệm.

Thông qua Hội nghị tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình kịp thời cập nhật những kiến thức mới, nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn ở đơn vị, địa phương nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới./.

Nguồn: thainguyen.dcs.vnThống kê truy cập

Đang truy cập: 7024

Tổng truy cập: 2538802