Truy cập nội dung luôn

- Tên cơ quan: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 0976.572.556

- Email: ttgdtxphubinh@thainguyen.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại di động

E mail

1

Nguyễn Thế Thụy

Giám đốc

0988.867.666

Thuynt.tn@gmail.com

2

Hoàng Nam Hiến

Phó Giám đốc

0973.032.878

Hoangnamhientthnpb@gmail.com

3

Đào Thị Khuyên

Phó Giám đốc

0945.240.659

daokhuyenpbtn@gmail.com

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7952

Tổng truy cập: 2556357