Truy cập nội dung luôn

- Tên cơ quan: Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp

- Địa chỉ:  Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 0975.046.585

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại phòng

Điện thoại di động

Email

1

Trần Thị Tuyên

Giám đốc

02083.767.329

0915.548.858

quoctuyentn@gmail.com

2 Nguyễn Ngọc Sáng Phó Giám đốc   0986.267.537

sangknpb@gmail.com

3 Nguyễn Văn Khiêm Phó Giám đốc   0983.436.596

nguyenkhiempb@gmail.com

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8686

Tổng truy cập: 2556475