Truy cập nội dung luôn

Triển khai, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Ngày 16-6, tại xã Xuân Phương, UBND huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao (NTMNC) cho 90 đại biểu là lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách môi trường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ ở 20 xã, thị trấn trên địa bàn.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện trình bày và hướng dẫn cách thực hiện các nội dung tiêu chí Môi trường và Chất lượng môi trường sống trong xây dựng xã NTMNC. Theo đó, để hoàn thành 2 tiêu chí này, 100% chất thải rắn nguy hại tại các xã phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; > 50% gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định bảo vệ môi trường…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên truyền về trách nhiệm của hội viên Hội Phụ nữ, gia đình trong xây dựng NTM; hướng dẫn cách thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại gia đình; thực hiện “ngôi nhà 3 sạch” NTM…

Năm 2022, Phú Bình đặt mục tiêu đạt các tiêu chí huyện NTM, phấn đấu có 3 xã đạt NTMNC là Dương Thành, Xuân Phương và Tân Khánh. Đến thời điểm này, các xã đều đạt 12-13/19 tiêu chí.

 

Nguyễn Chi

( Phú Bình)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2661391