Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển dổi mục đích sử dụng đất trồng lũa năm 2021 vè thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7276

Tổng truy cập: 2537849