Truy cập nội dung luôn

Huyện nông thôn mới Phú Bình: Đích đến không còn xa

Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu và định hướng sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị là mục tiêu huyện Phú Bình đang hướng tới. Trong ảnh: Thành viên HTX rau, củ, quả an toàn Dương Thành (ở xóm Nguộn, xã Dương Thành) chăm sóc vườn hoa cúc

 

Nhằm tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn, đồng thời nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân trên địa bàn, thời gian qua, huyện Phú Bình đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí của huyện nông thôn mới (NTM). Huyện phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ đạt chuẩn NTM và có thêm 3 xã đạt NTM nâng cao.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình cho biết: Tính đến hết năm 2020, huyện có 19/19 xã về đích NTM. Kết quả quan trọng này chính là tiền đề, động lực để địa phương thực hiện mục tiêu trở thành huyện NTM và có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm nay.

Với quyết tâm cao, UBND huyện Phú Bình đã triển khai Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2022; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, có trách nhiệm tham mưu với UBND huyện triển khai thực hiện các tiêu chí huyện NTM thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Cùng với đó, chỉ đạo 3 xã Dương Thành, Xuân Phương và Tân Khánh xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao bảo đảm mục tiêu đã đề ra.

Qua rà soát, tính đến nay, trong 9 tiêu chí huyện NTM, Phú Bình còn 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: Giao thông; môi trường; kinh tế và chất lượng môi trường sống. Về tiêu chí giao thông, ông Dương Minh Quyết, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thông tin: Để tỷ lệ các tuyến đường trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định, hiện nay chúng tôi đang phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT rà soát danh mục các công trình đường giao thông huyện, xã chưa đạt chuẩn, lấy đó làm căn cứ để phân bổ 17.800 tấn xi măng được tỉnh hỗ trợ, đồng thời lồng ghép nguồn vốn đầu tư công, ngân sách huyện để triển khai xây dựng các tuyến đường.

Cùng với giao thông, kinh tế cũng là một trong những tiêu chí mà huyện Phú Bình nỗ lực thực hiện. Theo đánh giá, chợ trung tâm huyện (ở thị trấn Hương Sơn) chưa đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm; huyện chưa hình thành được vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực hoặc có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị bảo đảm an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ. Do đó, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp và PTNT rà soát, đánh giá và hoàn thiện các nội dung để xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn theo quy định; dành nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu và định hướng sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (dự kiến thực hiện ở các xã vùng “tứ Tân”)…

Không chỉ chú trọng thực hiện các tiêu chí của huyện NTM, UBND huyện cũng chỉ đạo các xã Dương Thành, Xuân Phương và Tân Khánh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Ái, Bí thư Đảng ủy xã Dương Thành cho biết, đến nay xã đã ban hành Nghị quyết về xây dựng xã NTM nâng cao; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình xây dựng NTM; giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Qua tự đánh giá, xã còn 6/19 tiêu chí NTM nâng cao chưa đạt, đó là: Giao thông; văn hóa; thông tin và truyền thông; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; môi trường; chất lượng môi trường sống. Hiện, xã đã rà soát và đề nghị cấp trên hỗ trợ hơn 500 tấn xi măng để xây dựng các tuyến đường bảo đảm theo quy định; vận động xã hội hóa xây dựng sân trường mầm non, tiểu học và sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa ở các xóm; ban hành Nghị quyết chuyên đề về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; yêu cầu các cơ sở, trang trại chăn nuôi chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường…

Tuy nhiên, hiện nay, do Bộ tiêu chí huyện NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 mới được Chính phủ ban hành nhưng chưa được các bộ, ngành cụ thể hóa và có văn bản hướng dẫn thực hiện nên các xã trên địa bàn huyện Phú Bình còn lúng túng trong việc rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch triển khai. Cùng với đó, các tiêu chí huyện NTM và xã NTM nâng cao có yêu cầu cao nên địa phương gặp khó khăn trong việc hoàn thành; kinh phí thực hiện tiêu chí giao thông, trường học, tổ chức sản xuất và kinh tế nông thôn có mức đầu tư lớn, trong khi cơ chế hỗ trợ của tỉnh, nguồn ngân sách của địa phương còn hạn chế nên ảnh hưởng đến quá trình triển khai các tiêu chí...

Xác định còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn nhiều, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chương trình xây dựng NTM tới người dân. Đồng thời, vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để thực hiện Chương trình; huy động mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí huyện NTM chưa đạt; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai… Địa phương quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM trong năm nay theo đúng kế hoạch đã được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Vi Vân
Nguồn: baothainguyen.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2676250