Truy cập nội dung luôn

Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Phú Bình, nhiệm kỳ 2022-2027

             Ngày 19-7, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 với Chủ đề: Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ, Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, chung sức xây dựng Phú Bình giàu đẹp, văn minh trong giai đoạn mới”. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Văn Trình, UV BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Nguyên, ở huyện có đồng chí Hoàng Thanh Giao, PBT TT Huyện ủy, các đ/c trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn cùng 131 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 8.000 hội viên trong toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Phú Bình thường xuyên được đổi mới với phương châm hướng mạnh về cơ sở, do đó các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể, 100% hội viên vững vàng về chính trị tư tưởng; phát triển hội viên vượt 9,2% kế hoạch; giảm tỷ lệ gia đình hội viên nghèo từ 242 hộ (năm 2017) xuống còn 58 hộ; hỗ trợ xóa nhà dột nát cho hội viên được 11 nhà; xây dựng quỹ cơ sở là 160 nghìn đồng/hội viên, vượt 45,5% kế hoạch; hội viên gương mẫu và gia đình hội viên đạt văn hóa chiếm trên 98% tổng số hội viên, gia đình hội viên, vượt kế hoạch đề ra; 100% hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Bình đề ra các chỉ tiêu chính như: 100% hội viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, không có hội viên yếu kém, vi phạm kỷ luật của Hội, pháp luật của Nhà nước; 100% Hội Cựu chiến binh cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% trở lên cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu phát triển hội viên đạt và vượt theo kế hoạch được giao; giảm từ 2 đến 2,5% trở lên số hộ cựu chiến binh nghèo; xây dựng quỹ hội cơ sở đạt 300 nghìn đồng/hội viên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 đồng chí và bầu 21 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Ban chấp hành Hội CCB huyện Phú Bình khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

                                                                                                                              Nguyễn Chi

                                                                                                                              ( Phú Bình)

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2687159