Truy cập nội dung luôn

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 02083.867.205

Fax: 02083.867.205

 Lãnh đạo HĐND huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại 

cố định

Số điện thoại

di động

Email

1 Nguyễn Ngô Quyết Chủ tịch HĐND huyện   0913.286.000 quyetnn.phubinh@thainguyen.gov.vn

2

Dương Văn Định

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

0948.113.227

dinhdv.phubinh@thainguyen.gov.vn

3

Dương Văn Hòa

Trưởng ban kinh tế HĐND huyện

 

0915.670.101

hoadv.phubinh@thainguyen.gov.vn

4

Trần Bảo Thắng

Trưởng ban pháp chế HĐND huyện

 

0965.659.838

thangtb.phubinh@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7471

Tổng truy cập: 2490365