Truy cập nội dung luôn

Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện phú bình đến năm 2020

Mục tiêu tổng quát:

    Xây dựng huyện Phú Bình thành một huyện phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa và xã hội; Phát triển kinh tế mở, tạo đột phá về phát triển giao thông để thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; Phát triển kinh tế nhanh, vững chắc và sớm hình thành cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ –, nông nghiệp có cơ sở hạ tầng đồng bộ và phát triển; Văn hóa, giáo dục đào tạo và y tế tiên tiến; Phát huy và duy trì những bản sắc văn hóa, tinh thần của địa phương và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh;  Chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; Đảm bảo quốc phòng và an ninh.

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020:

    Để đạt được mục tiêu tổng quát nêu trên, huyện cần tập trung phát triển công nghiệp. Củng cố các khu công nghiệp đã định hình. Đẩy nhanh tiến độ qui hoạch chi tiết và xây dựng các khu, cụm công nghiệp mới và Tổ hợp công nghiệp – dịch vụ Yên Bình, nhằm kêu gọi đầu tư. Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp, củng cố kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất như hệ thống giao thông, công trình thuỷ lợi, hệ thống trạm, trại kỹ thuật nông, lâm nghiệp. Thâm canh tăng năng suất cây trồng và vật nuôi. Xây dựng một số vùng rau an toàn, chất lượng cao cung cấp cho các khu công nghiệp, đô thị và phục vụ du lịch. Phát triển chăn nuôi nhất là trâu, bò thịt, chăn nuôi lợn và gà cung cấp cho các điểm đô thị, khu công nghiệp. Bảo vệ và giữ gìn diện tích rừng hiện có kết hợp với trồng mới và khai thác hợp lý rừng trên các khu vực được qui hoạch. Phát triển ngành du lịch, và một số khu nghỉ dưỡng. Phát triển các ngành dịch vụ phù hợp. Phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo dạy nghề, các khu văn hoá, thể thao.

Mục tiêu cụ thể:

    Mục tiêu cụ thể dưới đây được xác định căn cứ vào Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và những đặc điểm đặc thù của huyện.

    a) Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2010 - 2015 đạt 12,0 - 13%/năm và thời kỳ 2016 - 2020 đạt 14 - 15%/năm; trong đó, tăng trưởng bình quân của các ngành trong cả thời kỳ 2010 - 2020: nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 4 - 4,5%/năm, công nghiệp - xây dựng đạt 19 - 20%/năm, dịch vụ đạt 15 -  16%/năm.

    b) Về chuyển dịch cơ cầu kinh tế, đến năm 2015 định hình cơ cấu kinh tế công –nông nghiệp – dịch vụ, với tỷ lệ lần lượt 40%, 35% và 25%; đến năm 2020 định hình cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp với tỷ lệ tương ứng là 50%, 28% và 22%.

    c) GDP bình quân đầu người đạt 1.300 - 1.400 USD vào năm 2015 và 2.200 - 2.300 USD vào năm 2020 (Bằng với mức bình quân của tỉnh được đề ra trong Qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020).

    đ) Về thu ngân sách trên địa bàn, trước năm 2020 huyện có thể tự cân đối ngân sách cho chi thường xuyên. Hiện nay, trong cơ cấu thu ngân sách của huyện Phú Bình, tỷ trọng thu từ công nghiệp và dịch vụ còn rất thấp. Do vậy mức thu ngân sách và tỷ lệ huy động ngân sách từ giá trị sản xuất của huyện còn rất thấp. Đến năm 2020,  cơ cấu kinh tế của huyện đã chuyển sang công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp, với giá trị GDP trên địa bàn ước đạt  3260 tỷ đồng. Hiện nay tỷ lệ thu ngân sách/ GDP của cả nước đạt khoảng 22%. Đến năm 2020, nếu tỷ lệ thu ngân sách/ GDP của Phú Bình đạt 10% thì thu ngân sách trên địa bàn cũng sẽ đạt 326 tỷ đồng (giá năm 2008). Như vậy mục tiêu nêu trên hoàn toàn có thể đạt được.

    e) Tốc độ tăng dân số bình quân trong cả thời kỳ 2010 - 2015 là 0,11%/năm; trong đó tốc độ tăng dân số tự nhiên đạt 0,9 - 0,95%/năm; thời kỳ 2016-2020 là 0,5% với tốc độ tăng tự nhiên 7,5 – 8%.

    f) Trước năm 2020, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học phổ thông cho 90% dân số trong độ tuổi đi học, bao gồm cả trình độ trung học và tương đương: học nghề, giáo dục chuyên nghiệp, tốt nghiệp phổ thông và bổ túc; Kiên cố hóa toàn bộ trường, lớp học; Đến năm 2015 100% trường đạt chuẩn quốc gia.

    g) Bảo đảm đủ cơ sở khám, chữa bệnh và nhân viên y tế đạt chuẩn, cơ sở y tế xã có thể đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám chữa bệnh thông thường vào năm 2015; 100% người dân có bảo hiểm y tế và được chăm sóc y tế thường xuyên vào năm 2015.

    h) Giải quyết việc làm bình quân hàng năm cho khoảng 2.200 lao động trong thời kỳ 2010 - 2015 và cho 2.500 - 3.000 lao động trong thời kỳ 2016 - 2020; Bảo đảm trên 90% lao động trong độ tuổi có việc làm vào năm 2015; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55 – 60% vào năm 2015 và đạt trên 65% vào năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) giảm xuống còn dưới 10% vào năm 2015 và dưới 5% vào năm 2020; Chênh lệch giữa các vùng, các tầng lớp dân cư trong việc thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản được thu hẹp.

    i) Trước năm 2015 nâng cấp toàn bộ ĐT266 bao gồm: 5,2km mặt đường BTN lộ giới 42m và 8km mặt đường BTN đạt tiêu chuẩn đường cấp IV. Phối hợp với huyện Phổ Yên và nhà đầu tư xây dựng mới 10km đường cấp cao đô thị lộ giới 120m, nối từ đường cao tốc Hà Nôi ÷ Thái Nguyên qua Tổ hợp dự án khu công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và dịch vụ Yên Bình, về khu vực trung tâm huyện Phú Bình (Trong đó, đoạn qua địa bàn huyện Phú Bình khoảng 5,8km); Phối hợp với Sở GTVT và các ngành của tỉnh hoàn thành xây dựng các đoạn tuyến đường Vành đai I qua địa bàn huyện; Nâng cấp hoàn chỉnh các tuyến đường huyện đạt cấp VI trở lên, đường xã từ GTNT loại A trở lên; Bê tông hóa 70% các tuyến đường liên thôn, xóm, bản.

    j) Bảo đảm trên 70% số hộ gia đình được dùng nước hợp vệ sinh vào năm 2015 và nâng tỷ lệ này lên trên 90% vào trước năm 2020.

    k) Bảo đảm môi trường sạch cho cả khu vực đô thị và nông thôn, nhất là đối với các khu công nghiệp mới được xây dựng.

    l) Bảo đảm sự phát triển bền vững trên địa bàn. Gắn liền tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giữ vững an ninh và quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7605

Tổng truy cập: 2544561