Truy cập nội dung luôn

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 21/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6705

Tổng truy cập: 2544752