Truy cập nội dung luôn

Phú Bình (Thái Nguyên): Đề xuất thu hồi bổ sung gần 500ha đất lúa làm dự án khu dân cư, đô thị

 

(Xây dựng) - Dự kiến tại kỳ họp chuyên đề thứ năm tới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ thông qua bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn huyện Phú Bình.

Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

12 dự án thu hồi đất tại huyện Phú Bình được tỉnh Thái Nguyên đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua bổ sung có tổng diện tích dự kiến gần 766ha, trong đó có 420,39ha đất trồng lúa gồm: Khu đô thị số 9 thị trấn Hương Sơn; Khu dân cư và tái định cư Thượng Đình; Khu dân cư xóm Diễn xã Tân Đức; Khu dân cư trung tâm xã Lương Phú; Khu dân cư và tái định cư xóm Trung xã Điềm Thụy; Khu dân cư Lương Phú - Tân Hòa; Khu dân cư Thanh Lương xã Tân Hòa; Khu đô thị Đồng Đầm; Khu dân cư số 1 xã Tân Đức; Khu dân cư Phương Độ; Khu công nghiệp Phú Bình (giai đoạn 1) và Khu liên hợp xử lý môi trường Phú Bình.

7 dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa có tổng diện tích gần 73ha, trong đó có 33,72ha đất trồng lúa gồm: Khu đô thị số 9 thị trấn Hương Sơn; Khu dân cư và tái định cư Thương Đình; Khu dân cư xóm Diễn, xã Tân Đức, Khu dân cư trung tâm xã Lương Phú; Khu dân cư và tái định cư xóm Trung xã Điềm Thụy; Trụ sở làm việc phòng giao dịch Phú Bình - Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Nam Thái Nguyên và Khu liên hợp xử lý môi trường Phú Bình.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên: Danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; theo đó UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Phú Bình phát sinh thêm nhu cầu sử dụng đất cần bổ sung để tổ chức thực hiện trong năm 2022. Đây là các công trình dự án thuộc trường hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai trước khi UBND tỉnh quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất.

Nguồn: baoxaydung.com.vnThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2676317