Truy cập nội dung luôn

Phú Bình Mục tiêu huyện nông thôn mới- những tín hiệu tích cực

Trong năm 2022, huyện Phú Bình đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Chính vì thế, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII đã đề ra.

Căn cứ theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, để đạt tiêu chuẩn huyện  NTM, Phú Bình phải đạt các tiêu chí, cụ thể: 100% số xã (19/19 xã) đạt chuẩn NTM; 10% số xã (02 xã) NTM nâng cao; 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM của huyện đạt từ 90% trở lên và đạt 9/9 tiêu chí cấp huyện.

Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, hiện tại, 19/19 xã của huyện Phú Bình đã đạt chuẩn NTM. Trong 9 tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM theo quy định, địa phương đã đạt 6/9 tiêu chí, đó là: Thủy lợi, điện, y tế - văn hóa - giáo dục, sản xuất, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM.

Thời gian qua, huyện Phú Bình triển khai nhiều giải pháp để thu hút các dự án phát triển giao thông, khu dân cư, khu đô thị… với tổng nguồn vốn huy động trên 3.500 tỷ đồng. Trong đó, có một số dự án trọng điểm như: Đường vành đai V; ĐT 266; đường tránh Quốc lộ 37 đoạn từ cầu Ca đi cầu Mây; Khu dân cư số 2 thị trấn Hương Sơn; Điểm dân cư NTM Xuân Phương…Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương năm 2021 đạt trên 21.100 tỷ đồng; thu ngân sách đạt gần 174 tỷ đồng (tăng 8,1% so với năm 2020); thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm.

Điểm dân cư NTM xã Xuân Phương

Bà Kiều Thị Thao, PCT TT UBND huyện Phú Bình cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện về xây dựng Phú Bình đạt chuẩn NTM vào năm 2022, huyện đã ban hành và xây dựng Đề án về lĩnh vực này; thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện Đề án; chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM từ cấp huyện đến cơ sở. Đồng thời, huyện cũng tập trung thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040; hoàn thiện Đề án thành lập thị xã; thu hút nguồn vốn bằng nhiều hình thức để phát triển hệ thống giao thông, tăng cường kết nối vùng, liên vùng…

Trong 9 tiêu chí để đạt huyện NTM theo quy định, Phú Bình còn 3 tiêu chí chưa đạt đó là quy hoạch, giao thông và môi trường. Tổng nhu cầu về vốn để hoàn thiện các tiêu chí là khoảng 124 tỷ đồng. Để hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, huyện sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã hoàn thiện 3 tiêu chí để xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ bền vững gắn với bảo vệ môi trường…

Để hoàn thành tiêu chí Quy hoạch, Phú Bình đã phối hợp với Viện nghiên cứu thiết kế đô thị (thuộc Viện quy hoạch Đô thị và nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng) xây dựng Đồ án quy hoạch vùng huyện Phú Bình đến năm 2040 đảm bảo các chỉ tiêu của đô thị loại IV, đáp ứng tiêu chí huyện nông thôn mới.

Bên cạnh tập trung xây dựng quy hoạch vùng huyện, Phú Bình cũng thu hút mọi nguồn lực bằng nhiều hình thức để phát triển hệ thống giao thông, đảm bảo tăng cường kết nối vùng, liên vùng; tập trung xây dựng mới các tuyến giao thông trọng điểm, tạo sự kết nối giữa huyện Phú Bình với các vùng lân cận theo quy hoạch đã được phê duyệt, trọng tâm là các Dự án: Đường vành đai V (đoạn tuyến huyện Phú Bình đi Bắc Giang); Tỉnh lộ ĐT 266; tuyến đường tránh Quốc lộ 37 đoạn từ cầu Ca đi cầu Mây… đảm bảo đồng bộ về hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, hệ thống thoát nước… theo tiêu chí đô thị.

 Cùng với đó, huyện cũng tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các các khu, cụm công nghiệp, các khu dân cư, khu đô thị… trên địa bàn; chủ động tham mưu, đề xuất lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính để đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp mới được quy hoạch; phát triển công nghiệp theo hướng phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong huyện và nhu cầu của thị trường; thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, mang lại giá trị gia tăng cao vào hoạt động, sản xuất, kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện nhằm tạo tiền đề phát triển mạnh dịch vụ và thúc đẩy phát triển đô thị…

Từ nay đến cuối năm 2022, các phòng, ban chuyên môn của huyện sẽ tích cực phối hợp với các xã duy trì 100% số xã đạt chuẩn NTM. Theo đó, đối với xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2014-2016, tổ chức rà soát lại hiện trạng theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2017-2020, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp hoặc duy tu bảo dưỡng các công trình đã xuống cấp, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động của người dân.

Để đảm bảo có 10% số xã đạt NTM nâng cao, huyện đã chỉ đạo để cuối năm 2021 xã Tân Đức đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh công nhận đủ điều kiện là xã NTM nâng cao. Còn đối với xã Dương Thành, địa phương cũng đang nỗ lực để cán đích đúng hẹn. Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Dương Thành thông tin: năm 2022, địa phương phấn đấu đạt xã NTM nâng cao. Đến thời điểm này, xã đã và đang thực hiện việc rà soát, đánh giá các tiêu chí của xã NTM nâng cao, từ đó xác định những nội dung, công việc cần phải thực hiện. Để phấn đấu đạt được tiêu chí về giao thông, một trong những tiêu chí khó, năm 2021 từ nguồn hỗ trợ 430 tấn xi măng của Nhà nước, Dương Thành đã thi công 8 tuyến đường, chiều dài 2,3 km.

Với 8 tuyến đường giao thông của xã Dương Thành( Phú Bình) tổng mức đầu tư là trên 2,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đã hiến đất để mở rộng mặt đường đổ bê tông từ 3-3,5m.

 

Đối với tiêu chí giao thông, Ban chỉ đạo đã phân kỳ, bố trí nguồn kinh phí cải tạo, nâng cấp, khởi công xây dựng 13 tuyến đường giao thông do huyện quản lý với tổng chiều dài gần 90km…đảm bảo theo đúng thiết kế. Trong đó, các địa phương có tuyến đường đi qua phải đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng. Nhìn chung, người dân địa phương đều đồng tình, ủng hộ và phối hợp với chính quyền để các công trình được thi công dảm bảo thiết kế, tiến độ.

Có thể khẳng định rằng, trong suốt quá trình xây dựng NTM của Phú Bình những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền luôn sâu sát, đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Do đó, chương trình xây dựng NTM đã nhận được sự đồng thuận, sự hưởng ứng của người dân bằng cả vật chất lẫn tinh thần, hành trang ấy lại được Phú Bình phát huy, để hành trình trở thành huyện NTM đúng hẹn.

Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung đạt tiêu chuẩnVietGap hình thành chuỗi liên kết là mục tiêu của  huyện Phú Bình, để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

 

Nguyễn Chi

( Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thông Phú Bình)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2661568