Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Hoàn thành kế hoạch mở lớp năm 2020

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Bình được Thường trực Huyện ủy phê duyệt mở 30 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ mở lớp tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (BDCT) bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Trung tâm BDCT đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công bài giảng cho giảng viên một cách phù hợp nên công tác mở lớp kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Để kịp thời bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, cập nhật kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, đến ngày 15/11/2020, Trung tâm BDCT huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở được 30 lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho 2.437 cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Trong đó phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 01 lớp Trung cấp LLCT cho 80 học viên; còn lại Trung tâm BDCT huyện mở 29 lớp bao gồm: 6 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 441 học viên, 3 lớp bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp cho 222 học viên, 2 lớp sơ cấp LLCT cho 100 học viên và 18 lớp khác cho 1.594 học viên.

Ảnh: Khai giảng Lớp Sơ cấp LLCT khóa I năm 2020

Ảnh: Đồng chí Giám đốc Trung tâm BDCT huyện và Trưởng Phòng GD&ĐT huyện trao bằng tốt nghiệp cho học viên tại Lớp Sơ cấp LLCT khóa I năm 2020

Trong thời gian tới, Trung tâm BDCT sẽ tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 208-QĐ/TW, ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện” để bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị tại Trung tâm; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhiệm vụ nghiên cứu, dạy - học trong tình hình mới.

Nguyễn Lâm - Trung tâm BDCT huyện Phú BìnhThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2676411