Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

 

Sáng 25-5, UBND huyện tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và triển khai các văn bản liên quan tới công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo và tiến hành thảo luận về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Theo đó, đến hết tháng 6 năm 2020, 100% số xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, giai đoạn 2021  -2025.  Năm 2021, xã Tân Đức được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; Năm 2022, huyện phấn đấu xây dựng thêm 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó tập trung vào 3 xã gồm: Xuân Phương, Dương Thành và Tân Khánh; các tiêu chí cần nâng cao là Môi trường; thông tin và truyền thông; Về kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện NTM: Qua rà soát, đến nay, huyện đạt 21/36 chỉ tiêu và 3/9 tiêu chí, còn 15/36 chỉ tiêu thuộc 6 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch; Giao thông; Y tế, Văn hóa, Giáo dục; Môi trường. Về kết quả xây dựng xã NTM nâng cao đến nay xã Dương Thành còn 6 tiêu chí chưa đạt, xã Tân Khánh và Xuân Phương  còn 7 tiêu chí chưa đạt.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng huyện sớm đạt chuẩn nông thôn mới, cũng như các xã đạt NTM nâng cao theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó các xã cần tập trung rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện, trong đó cần quan tâm đến các tiêu chí như: đường giao thông, cây xanh, vệ sinh môi trường ….

Để đạt được mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM, phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát, đánh giá theo các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới để tập trung triển khai thực hiện thực hiện; tiếp tục quan tâm xây dựng các đề án, chương trình mang tính trọng tâm, sát thực với thực tế của từng địa phương; kịp thời nắm bắt dư luận, sự đồng tình trong nhân dân, phân công cụ thể cho từng bộ phận phụ trách các tiêu chí; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến người dân, cán bộ thôn, xóm, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại. Bên cạnh đó, cần ưu tiên bố trí nguồn vốn vào các công trình trọng điểm liên quan đến các tiêu chí NTM …/.

Nguyễn Đào (Phú Bình)

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2661572