Truy cập nội dung luôn

Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

 

Ngày 31/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình tổ chức gặp mặt ôn truyền thống Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ. 

Đồng chí Đỗ Đức Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo. Theo đó, Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình ra đi tìm đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đặc biệt, vào ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ“Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Đồng chí Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng – văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Cùng với sự ra đời của Đảng bộ huyện, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Phú Bình đã trải qua một chặng đường vẻ vang, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Từ những ngày đầu cách mạng, mặc dù chưa hình thành cơ quan chuyên trách về công tác tuyên giáo, song công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vào Việt Nam, cổ vũ quần chúng nhân dân hướng theo ngọn cờ cách mạng do Đảng lãnh đạo.

Xác định được tầm quan trọng của công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục, truyền bá hệ tư tưởng Mác – Lênin và cổ vũ, động viên nhân dân tham gia vào cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc, tháng 8/1946 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình chính thức thành lập Ban Tuyên huấn Huyện ủy Phú Bình (tiền thân là Ban Tuyên giáo hiện nay) với nhiệm vụ chính là bồi dưỡng chính trị, biên soạn tài liệu tuyên truyền, tham mưu cho cấp ủy trên mặt trận tư tưởng, động viên nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trải qua 74 năm hình thành và phát triển, ngành Tuyên giáo huyện Phú Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan tham mưu đắc lực cho cấp ủy trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của huyện qua các thời kỳ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực Tuyên giáo.

Đồng chí Phạm Bình Nguyên, nguyên Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đội ngũ cán bộ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Trong 7 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời đề xuất, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác định hướng và tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của địa phương. Đặc biệt, đóng góp vào thành công chung của đại hội Đảng cấp cơ sở và  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện có vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn huyện. Trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình đã tích cực tham mưu Thường trực Huyện ủy tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị và tổ chức đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí lãnh đạo phụ trách và cán bộ tăng cường các chi, đảng bộ cơ sở luôn bám sát, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở.

90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

VĂN MƯUThống kê truy cập

Đang truy cập: 7564

Tổng truy cập: 2548115