Truy cập nội dung luôn

Phú Bình 43 đồng chí được kiện toàn chức danh chính quyền sau Đại hội

Phú Bình

43 đồng chí được kiện toàn chức danh chính quyền sau Đại hội

 

Ngay sau khi hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, cấp ủy các xã, thị trấn của huyện Phú Bình đang thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND theo đúng quy định.

Việc kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND các xã, thị trấn được thực hiện tại kỳ họp bất thường hoặc kỳ họp thường kỳ gần nhất ngay sau Đại hội. Quy trình đối với các nhân sự được kiện toàn đảm bảo theo đúng 5 bước đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia các chức danh. Hiện nay, đã có 14 đơn vị( Dương Thành, Kha Sơn, Hương Sơn, Thượng Đình, Điềm Thụy, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Đào Xá, Tân Kim, Tân Khánh, bảo Lý, Tân Hòa, tân Thành) tổ chức kỳ họp HĐND để kiện toàn các chức danh chính quyền. Đã có 43 đồng chí được kiện toàn các chức danh Chủ tịch HDND, PCT HĐND, Chủ tịch UBND, PCT UBND. Do thực hiện đầy đủ quy trình đảm bảo theo đúng hướng dẫn nên việc kiện toàn các chức danh đều đúng định hướng, hầu hết các đồng chí được kiện toàn đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt trên 90%. Đối với 3 xã còn lại là: Xuân Phương, Nhã Lộng, Thanh Ninh sẽ tổ chức kiện toàn 5 chức danh trên xong trong tháng 9, sau khi đã khép kín hồ sơ nhân sự đảm bảo theo yêu cầu

Theo đánh giá, việc kiện toàn các chức danh chính quyền của lần Đại hội này có nhiều điểm mới: đó là quy trình hướng dẫn thực hiện rất cụ thể, tuân thủ theo quy trình 5 bước; tiêu chuẩn về nhân sự đòi hỏi cao hơn so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và dân tộc được chú trọng hơn…

Việc kiện toàn các chức danh sau đại hội sẽ giúp các xã, thị trấn ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội./.

 

Nguyễn Chi

( Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông Phú Bình)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6597

Tổng truy cập: 2538830