Truy cập nội dung luôn

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 02083.867.205

Fax: 02083.867.205

Lãnh đạo UBND huyện
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cố định

Số điện thoại di động

Email

  1  

Nguyễn Thị Loan        

Chủ tịch UBND huyện         

                                 

0982.595.623

loannt.sotnmt@thainguyen.gov.vn

2

Kiều Thị Thao                     

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

0989.316.518

thaokt.phubinh@thainguyen.gov.vn

3

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

0912.735.711

tuannm.phubinh@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8664

Tổng truy cập: 2556580