Truy cập nội dung luôn

Xây dựng nông thôn mới

Phú Bình: 59,4 tỷ đồng tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới

20-08-2017

Năm 2017 huyện Phú Bình được đầu tư 59,4 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới (tăng 10 tỷ so với năm 2016), trong đó: huyện được tỉnh phân bổ 17.106 tấn xi măng( tăng 851 tấn so với năm 2016), tương đương 22,2 tỷ đồng; nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 37,2 tỷ đồng( tăng 8,8 tỷ so với năm 2016).

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4400

Tổng truy cập: 1526253