Truy cập nội dung luôn

- Tên cơ quan: UBND xã Thanh Ninh

- Địa chỉ:  Xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 0977367299

- Email:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại phòng

Điện thoại di động

Email

1

Pham Minh Tân

Bí thư Đảng ủy

 

0982867046 Phamminhtan78@gmail.com
2 Nguyễn Tiến Đại Phó BTTT Đảng ủy   0989094383 nguyentiendai1968@gmail.com
3 Dương Văn Nghị Chủ tịch UBND   0983513121 Nghiubnd.2013@gmail.com
4 Nguyễn Văn Tạc Phó CT UBND   0972916585 tacpctubndthanhninh@gmail.com
5 Nguyễn Văn Đĩnh Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND    0388173352 dinhctubnd.@gmail.com
6 Nguyễn Văn Nguyên Phó CT HĐND   0398323650 nguyengttl.tn@gmail.com

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4559

Tổng truy cập: 1548001