Truy cập nội dung luôn

- Tên cơ quan: UBND xã Tân Thành

- Địa chỉ:  Xóm Đồng Bốn, Xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại phòng

Điện thoại di động

Email

1

Ngô Thị Tuyết Minh

Chủ tịch UBND

 

0984.679.426 ngominhtt@gmail.com
2 Nguyễn Văn Hùng Phó Bí thư TTĐU    0982.599.730 hungnv.tanthanh@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Khắc Minh Phó CT HĐND   0985.887.685 minhnk.tanthanh@thainguyen.gov.vn
4 Đinh Văn Phượng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND   0976.411.970 Phuongdv.tanthanh@thainguyen.gov.vn
5 Phạm Thị Súy Phó CT UBND   0984.215.323 suypt.tanthanh@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4697

Tổng truy cập: 1548097