Truy cập nội dung luôn

- Tên cơ quan: UBND xã Tân Hòa

- Địa chỉ:  Xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 0986534066

- Email: ubndxaTanHoa.phubinh@thainguyen.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại phòng

Điện thoại di động

Email

1

Nguyễn Văn Quý

Bí thư Đảng ủy

 

0912898175 QuyNv.Tanhoa@thainguyen.gov.vn
2 Hoàng Văn Hòa Phó BT Thường trực, Chủ tịch HĐND   0915644124 HoaHv.Tanhoa@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Văn Trọng Chủ tịch UBND   0912804042

TrongNv.Tanhoa@thainguyen.gov.vn

4 Lý Xuân Hương Phó CT HĐND   0988109123 HuongLx.Tanhoa@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Văn Nam Phó CT UBND   0919021672

NamNv.Tanhoa@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4801

Tổng truy cập: 1548133