Truy cập nội dung luôn

- Tên cơ quan: UBND xã Hà Châu

- Địa chỉ: Xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 0985802475

- Email: adminhachau@thainguyen.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại phòng

Điện thoại di động

Email

1

Hoàng Văn Luyện

Bí thư Đảng ủy

 

0987.434.613 Luyenhv.hachau@ thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Viết Đài Chủ tịch UBND    0989.800.873 Nguyenvietdai15111975@gmail.com
3 Hoàng Công Bắc Phó CT HĐND   01686.346.017 Bachc.hachau@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Văn Thi Phó CT UBND    01672.392.366 Thinv.hachau@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4782

Tổng truy cập: 1548096