Truy cập nội dung luôn

- Tên cơ quan: UBND xã Điềm Thụy

- Địa chỉ: Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 0975.459.936

- Email: Diemthuy.phubinh@thainguyen.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại phòng

Điện thoại di động

Email

1

Dương Văn Đường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

0988.724.880 Duongdv.diemthuy@thainguyen.gov.vn
2 Dương Ngọc Thơm

Phó Bí thư TT Đảng ủy

  0979.821.707 Thomdn.diemthuy@thainguyen.gov.vn
3 Dương Minh Soát Chủ tịch UBND xã   0988.724.820 Soatdm.diemthuy@thainguyen.gov.vn
4 Dương Văn Sáu PCT HĐND xã   0985.896.142 Saudv.diemthuy@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Văn Đăng PCT HĐND xã   0979.343.519 Dangnv.diemthuy@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4812

Tổng truy cập: 1548302