Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Tập huấn thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020

Ngày 26/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 cho tổng số 330 lượt là các đồng chí thành viên BCĐ giảm nghèo và việc làm huyện, điều tra viên của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các điều tra viên ở cơ sở được hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, phương pháp ghi chép, cập nhật thông tin biến động cung - cầu lao động theo Thông tư số 27, ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Theo đó, phạm vi điều tra phần cung - cầu lao động là tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể đã đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú có thời hạn trên địa bàn huyện; Phạm vi điều tra là thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên; Nội dung rà soát, cập nhật thông tin là hộ mới chuyển đến, chuyển đi; hộ mới tách, nhập; người trong hộ mới chuyển đi hoặc chết; Người có thay đổi về trình độ học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và lĩnh vực đào tạo; Thay đổi về tình trạng việc làm, về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế...  Từ đó sẽ đánh giá đúng chất lượng, cơ cấu, tình trạng làm việc của lao động và là cơ sở cho việc xây dựng dữ liệu về thị trường lao động, thực hiện các chính sách về việc làm năm 2020 trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Phú Bình nói riêng.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp điều tra viên nâng cao hiểu biết, nắm rõ nghiệp vụ để thu thập những thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp, biến động lao động để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực của huyện nhà./.

Nguyễn Đào (Phú Bình)Thống kê truy cập

Đang truy cập:4254

Tổng truy cập: 1526262