Truy cập nội dung luôn

Phú Bình, Gần 20 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ

 

 

Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Bình có 20 nghĩa trang liệt sỹ thuộc 20 xã, thị trấn và Đền thờ anh hùng liệt sỹ của huyện. Hàng năm, các địa phương trong huyện đẩy mạnh công tác vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp. Từ nguồn quỹ này, bên cạnh việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các địa phương cũng trích để thực hiện các hoạt động chỉnh trang, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ bảo đảm sạch đẹp, tôn nghiêm.

 

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Dương Thành được đầu tư tôn tạo năm 2017

Được biết, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện đã tổ chức tôn tạo, sửa chữa, nâng cấp 15 nghĩa trang liệt sỹ và cải tạo 9 hạng mục Đền thờ các anh hùng liệt sỹ của huyện với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Theo đó, để đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động thăm viếng của các cơ quan, đoàn thể và nhân dân, thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ. Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với việc thực hiện chính sách người có công; trong đó, quan tâm chăm lo công tác tôn tạo, tu sửa các nghĩa trang liệt sỹ, nhà tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hàng năm, bảo đảm tạo nguồn quỹ bền vững, góp một phần kinh phí trong việc hỗ trợ sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn huyện trong những năm tới…/.

Trung Kiên

(TT VH-TT và TT Phú Bình)

 

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:5382

Tổng truy cập: 1623336