Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Đẩy mạnh thực hiện chính sách cho người có công trên địa bàn huyện

Để tri ân người có công với cách mạng và các gia đình người có công với cách mạng, cũng như giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách mà các đối tượng được hưởng chế độ thật trang trọng và ý nghĩa. Từ đầu năm tới nay, phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện thẩm định các hồ sơ, tham mưu với UBND huyện ban hành 117 quyết định trợ cấp mai táng phí cho 117 đối tượng có công với cách mạng đã từ trần và giải quyết chế độ thờ cúng Liệt sĩ cho 03 thân nhân Liệt sĩ. Cùng với đó, phòng đã thẩm định 2 hồ sơ đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng thưởng “Huân chương độc lập hạng ba” cho  gia đình ông Lê Quốc Trung và bà Nguyễn Thị Kinh xã Tân Hòa do có 01 con duy nhất là Liệt sĩ; truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho bà Phạm Thị Lưu là mẹ Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạ xã Thanh Ninh. Đồng thời thẩm định trợ cấp 01 lần đối với 07 hồ sơ được chi trả theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 18 triệu đồng; chi trả tiền điều dưỡng tại gia đình đợt 01 năm 2020 cho 558 đối tượng công với cách mạng, với số tiền 620 triệu đồng và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình bằng tiền mặt đối với 44 thương binh, với số tiền 112 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phòng tiếp nhận 2 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở cho 2 thân nhân liệt sỹ sau khi tiếp nhận, phòng đã tham mưu đề nghị Hội đồng chính sách huyện xem xét, miễn, giảm tiền thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở đối với 2 trường hợp người có công với cách mạng, xác minh hoàn thiện hồ sơ thờ cúng và giải quyết chế độ đối với thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Đức Tính xã Lương Phú.

(Thân nhân người có công với cách mạng được hưởng chế độ chính sách)

                                         Thu Hòa (Trung tâm văn hóa- Truyền thông)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4036

Tổng truy cập: 1549938