Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

             

Là địa phương được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, huyện Phú Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Băng rôn tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp được treo trên các trục đường chính của huyện Phú Bình.

Nhiều tuyến đường giao thông tại các xã thị trấn trong huyện Phú Bình đã được trang trí rực rỡ trước ngày Đại hội

Trên những tuyến đường trục chính của huyện và các xã, thị trấn ở huyện Phú Bình, chúng tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh cờ hoa rực rỡ, các pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về đại hội đảng các cấp được treo ở những nơi dễ nhìn, nơi tập trung đông dân cư. Ông Nguyễn Tuấn Hưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản liên quan của cấp trên, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mục đích, yêu cầu đặt ra là tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng; góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền được chia làm các đợt cao điểm trước, trong và sau đại hội. Nội dung tuyên truyền chính là về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng các cấp; những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của các địa phương, đơn vị, của tỉnh và đất nước trong 5 năm qua...

Là một trong những cơ quan chủ lực trong công tác tuyên truyền, từ nhiều tháng qua, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Truyền thông huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp trên địa bàn huyện. Trung tâm đã mở chuyên mục Hướng tới đại hội đảng các cấp trong chương trình truyền thanh của huyện; tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động về những nội dung liên quan; thực hiện tiếp sóng đầy đủ các chương trình của Trung ương, của tỉnh... Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã phát sóng gần 1.000 tin, bài tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tổ chức đại hội đảng các cấp; dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện; không khí chuẩn bị đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực... 

Nhiều Pa nô đã được treo trên các trục đường trung tâm huyện

Đối với đảng bộ cơ sở, công tác tuyên truyền cũng được quan tâm thực hiện tốt. Ông Dương Đình Quang, Bí Thư Đảng ủy thị trấn Hương Sơn cho biết: Đảng bộ có 23 chi bộ trực thuộc với tổng số 583 đảng viên. Đến nay, 100% số chi bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội. Để làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ thị trấn nói riêng, về đại hội đảng các cấp nói chung, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời phát động các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh...

Hiện nay, huyện Phú Bình vẫn đang tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong việc thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; quan tâm định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp..

                                                                                                Trang Nhi- Đào Nga

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:5217

Tổng truy cập: 1623408