Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số: 51/TB-UBND Thông báo Lịch trực của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2020 27/04/2020
2 182/QĐ-UBND Quyết định 182/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2019 22/01/2020
3 05/CV-TCKH Công văn 05/CV-TCKH ngày 10/01/2020 về việc đăng ký danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung năm 2020 10/01/2020 Nguyễn Minh Tuấn
4 22/QĐ-UBND Quyết định 22/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 huyện Phú Bình 08/01/2020

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3847

Tổng truy cập: 1526357