Truy cập nội dung luôn

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ BÌNH LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

Từ ngày 15 đến ngày 17/6/2020, Đảng bộ huyện Phú Bình long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 268 đại biểu đại diện cho trên 7.000 đảng viên của toàn Đảng bộ. 

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội

Đại hội với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025”. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Bình đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được kết quả  toàn diện. Các khu vực kinh tế đều phát triển mạnh so với giai đoạn trước, trong đó: giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,2%/năm; khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng cao đạt trung bình 46%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh; đến năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 50,7%, ngành dịch vụ chiếm 30,5%, ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản giảm còn 18,8%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể đại diệncác tầng lớp nhân dân huyện chào mừng Đại hội.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Đảng bộ huyện Phú Bình đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy và toàn Đảng bộ. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. 
Sau khi thẳng thắn phân tích, nhìn nhận kết quả đạt được cũng những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2020-2025 như: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh) tăng bình quân trên 10%/năm; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 16%/năm; thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng/người/năm; bình quân hàng năm kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ từ 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện đầu nhiệm kỳ; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên. Đại hội cũng đã đề ra 3 đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cho nhiệm kỳ mới. 

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải chúc mừng, biểu dương Đảng bộ và nhân dân Phú Bình đã đạt được kết quả toàn diện 16/16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các kết quả đó đã tạo điểm nhấn, dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đô thị, sẽ là tiền đề vững chắc để huyện có bước phát triển đột phá trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Phú Bình khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã rất nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế với thái độ cầu thị. Đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, phân tích, đánh giá sâu những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự Đại hội thăm gian hàng các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, để đạt được mục tiêu xây dựng huyện cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025 đòi hỏi phải có sự phấn đấu nỗ lực rất cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện nhà trong 5 năm tới, phải thể hiện quyết tâm cao, hành động quyết liệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở một số nội dung để Đại hội quan tâm trong quá trình thảo luận và thông qua nghị quyết như: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Quan tâm làm tốt công tác cải cách hành chính, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo các tiêu chí của thị xã. Khuyến khích phát triển các làng nghề, các mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới gắn với sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, đào tạo nghề cho lao động địa phương, nhất là lao động nông thôn. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. 

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định về trách nhiệm nêu gương nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí cũng tin tưởng phát huy truyền thống quê hương cách mạng, cùng những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua; với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân nhân các dân tộc huyện Phú Bình tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn, xây dựng huyện Phú Bình phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành và lấy phiếu giới thiệu chức danh  Bí thư Huyện ủy tại Đại hội

 

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII

 

Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất bầu 11 đồng chí vào Ban thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Đỗ Đức Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Bình tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Dương Văn Hưng, Hoàng Thanh Giao được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình khóa XXVII cũng bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 23 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện Phú Bình đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                           Ban Biên tậpThống kê truy cập

Đang truy cập:5338

Tổng truy cập: 1623173