Truy cập nội dung luôn

  • Số:84/QĐ-UBND

    Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 huyện Phú Bình

  • 1309/QĐ-UBND

    Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại UBND huyện Phú Bình

  • 3181/QĐ-UBND

    Quyết định phê duyệt giá đất (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất Khu trung tâm xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1209

Tổng truy cập: 226643