Truy cập nội dung luôn

- Tên cơ quan: Trạm Khuyến nông huyện

- Địa chỉ: Tổ Dân phố Đông, Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 0975.046.585

- Email: khuyennongpb@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại phòng

Điện thoại di động

Email

1

Nguyễn Văn Khiêm

Trưởng Trạm

02083.767.329

0983.436.596

nguyenkhiempb@

gmail.com
2 Nguyễn Ngọc Sáng Phó Trưởng Trạm   0986.267.537

sangknpb@gmail.

com
3 Dương Văn Tin Phó Trưởng Trạm   0982.854.925

vht1105@gmail.

com

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4991

Tổng truy cập: 1548218