Truy cập nội dung luôn

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Đ/c Đinh Hồng Thanh - Chủ tịch HĐND huyện

ĐTDĐ:

0989235959

2. Đ/c Hà Thị Nhàn - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện

ĐTDĐ:

0988167928

3. Đ/c Dương Tuấn Hiếu - Phó Chủ tịch HĐND huyện

ĐTDĐ:

0979914919

4. Đ/c Tạ Văn Nguyên - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

ĐTDĐ:

0984555687

5. Đ/c Nguyễn Thanh Tú - Trưởng Ban Pháp chế

ĐTDĐ:

0982014277

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4784

Tổng truy cập: 1548145