Truy cập nội dung luôn

Tân Đức đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu

 

Ngày 2-7, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới ( NTM) huyện Phú Bình tổ chức rà soát, đánh giá tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu xã Tân Đức.

Xã Tân Đức được tỉnh lựa chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu đầu năm 2018 và hoàn thành mục tiêu vào cuối năm 2020. Qua quá trình triển khai thực hiện tính đến hết tháng 6 năm 2020 xã Tân Đức mới đạt 13/19 tiêu chí và đạt 128,5 điểm/140 điểm của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện 6 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 1 về Quy hoạch, tiêu chí số 2 về giao thông,  tiêu chí số về  tổ chức sản xuất, tiêu chí số 17 về môi trường an toàn thực phẩm, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí số 19 về quốc phòng an ninh.Về kết quả xây dựng xóm NTM kiểu mẫu và gia đình NTM, hiện Tân Đức chưa có xóm nào đạt 9/9 tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu, trung bình mỗi xóm đạt 6,18 tiêu chí; có 950 hộ đạt gia đình NTM đạt 42% số hộ…Trong báo cáo cũng nêu rõ, do xã Tân Đức chưa qua giai đoạn xây dựng xã NTM nâng cao mà tiến hành ngay chương trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu; do được bổ sung vào danh sách xã NTM kiểu mẫu sau, nên thời gian thực hiện chương trình xã NTM kiểu mẫu của xã Tân Đức ít hơn các địa phương khác trong tỉnh; là xã miền núi, đời sống của nhân còn nhiều khó khăn...khiến tiến độ thực hiện các tiêu chí chậm hơn so với yêu cầu.

Trước những khó khăn được nêu tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những hạn chế, xác định một số giải pháp để tập trung thực hiện theo đúng lộ trình. Theo đó, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phát huy nội lực trong nhân trong việc góp phần hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt,với phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân hưởng lợi; các thành viên Ban chỉ đạo huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm giúp đỡ, có lộ trình hoàn thiện các tiêu chí được phân công; cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, xã Tân Đức cần hoàn thiện bộ hồ sơ minh chứng xong trước ngày 15-12.

Cơ sở hạ tầng của Tân Đức từng bước được đầu tư

 

Nguyễn Chi

( Phú Bình)Thống kê truy cập

Đang truy cập:4052

Tổng truy cập: 1526311