Truy cập nội dung luôn

Phú Bình, tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Ngày 04-8, HĐND huyện Phú Bình khóa XIX,  nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đức Lực, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Thường trực HĐND,Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Tiến, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Ở huyện có các đồng chí: Đỗ Đức Công, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Dương Văn Hưng, Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện, 30 ông bà đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện dự kỳ họp.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10

 Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh có ý nghĩa quan trọng. Do đó, kỳ họp thứ 10 HĐND huyện được tổ chức với nhiều nội dung:  Báo cáo tóm tắt và Tờ trình của UBND huyện về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo và Tờ trình của UBND huyện đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Phú Bình; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách  6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND huyện; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX…. Thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 4/8/2016 của HĐND huyện về thông qua đề án phát triển GD-ĐT huyện Phú Bình, giai đoạn  2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025; Thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Thông qua tờ trình Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi  trên địa bàn huyện năm 2020 và Thông qua tờ trình dự thảo Nghị quyết về đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị số 8, thị trấn Hương Sơn…

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, nên đã ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ và sự giám sát của Thường trực HĐND huyện nên huyện đã đạt được một số kết quả quan trọng như; Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 9.563 tỷ đồng, bằng gần 50% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 69 tỷ đồng, bằng 56,8% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt vụ Đông –Xuân đạt gần 35.000 tấn; Sản lượng thịt hơi suất chuồng đạt trên 16.000 tấn, đạt 47,1% kế hoạch HĐND huyện giao; diện tích trồng rừng mới đạt 235ha, đạt 94% kế hoạch HĐND huyện giao. Theo đó,  các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được quan tâm chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, giữ vững. Công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 được các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, tại kỳ họp đã thảo luận cho ý kiến vào một số tồn tại hạn chế trong phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020.

Đối với hoạt động của HĐND, 6 tháng đầu năm  TT HĐND đã tổ chức 6 phiên họp thường kỳ để thảo luận các hoạt động của TT HĐND, các Ban của HĐND, thống nhất các chương trình, hoạt động như: chương trình giám sát của TT HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2020. Cụ thể Thường trực HĐND huyện tổ chức 01 cuộc giám giám sát chuyên đề; tổ chức giám sát trực tiếp tại 4 đơn vị và 8 xã, thị trấn; giám sát gián tiếp thông qua các báo cáo của UBND 12 xã và khảo sát trực tiếp tại 4 xã và 5 trường học trên địa bàn. Tổ chức 41 buổi tiếp xúc cử tri, với gần 4.000 lượt cử tri tham dự, với tổng số 373 ý kiến gửi đến các cấp, các ngành. Các ý kiến tập trung vào các lĩnh vực như: chế độ chính sách, giao thông; nông lâm, thuỷ lợi, điện, tài nguyên và môi trường; xây dựng nông thôn mới và văn  hoá giáo dục…Tại kỳ họp này, đã thông báo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.

          Đồng chí Đỗ Đức Công, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

 

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu các chức danh HĐND huyện và UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Cụ thể Kỳ họp đã bầu đồng chí Dương Văn Định,Ủy viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt tỷ lệ 93,3%; bầu đồng chí Chu Thị Oanh, chuyên viên Phòng GD-ĐT, đại biểu HĐND huyện giữ chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt tỷ lệ 93,3%. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Thái Quang Hải, nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước; đồng thời thực hiện quy trình bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch giữa chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đạt tỷ lệ 93,3%. Kỳ họp thực hiện quy trình miễm nhiệm Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Hoàng Thanh Giao và miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Dương Văn Hưng và Kỳ họp thực hiện quy trình bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Dương Văn Hưng đạt tỷ lệ 100%.

 

Các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Dương Văn Hưng, Tân Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu nhậm chức

          Có thể khẳng định rằng, đây là kỳ họp quyết định sự hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện giai đoạn 2015-2020 và chuẩn bị các diều kiện tốt nhất để thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 có số lượng kiện toàn các chức danh nhiều nhất trong nhiệm kỳ này, các đồng chí được bầu với số phiếu đều đạt cao. Đây là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trong giai đoạn 2021-2026, để huyện Phú Bình phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2025./.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí được HĐND bầu giữ chức vụ lãnh đạo HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí nhận nhiệm vụ mới và nghỉ hưu theo chế độ

 

Trung Kiên

(Trung tâm VH-TT và TT Phú Bình)

 

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:5696

Tổng truy cập: 1623221