Truy cập nội dung luôn

ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hưởng, Ủy viên BTV Huyện ủy,

                  Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

 

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Phú Bình đã được các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo sâu sát, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện.

Bám sát Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu sát, quyết liệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện. Trước hết là việc xây dựng kế hoạch, kịp thời triển khai nghiêm túc, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và hằng năm Chỉ thị số 05. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả các cấp, các lĩnh vực của đời sống xã hội, bước đầu tạo phong trào thi đua khá sôi nổi, rộng khắp và thực chất hơn.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho bà Nguyễn Thị Cương, hội viên nông dân xã Lương Phú

Công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy triển khai theo đúng kế hoạch, với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú. Trong 4 năm thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, với nhiều chuyên mục, tin, bài phản ánh về kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (nay là Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện) duy trì Chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với trên 200 tin bài. Trang thông tin điện tử của huyện đăng tải trên 100 bài viết. Bản tin nội bộ của huyện duy trì chuyên trang “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng tháng với  54 bài viết. Ban Tuyên giáo Huyện ủy sao, gửi trên 2000 tài liệu, băng đĩa đến các chi, đảng bộ trực thuộc học tập, nghiên cứu. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã đưa nội dung các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung học tập bắt buộc trong chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, lớp đảng viên mới và các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên. Đối với cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tập trung vào khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Kế hoạch thực hiện được đăng ký với cấp ủy, chi bộ và đoàn thể nơi công tác.

Qua 4 năm triển khai học tập Chỉ thị 05, trong toàn Đảng bộ huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát hiện và nhân rộng. Bên cạnh đó, việc triển khai Chỉ thị 05 được gắn với việc tập trung rà soát, đánh giá, củng cố, nhân rộng các mô hình: “Dân vận khéo”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; “Con đường hoa, con đường tự quản”; “Lò đốt rác thải gia đình” “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, Câu lạc bộ “Cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự - an toàn giao thông - bảo vệ môi trường” của các tổ chức đoàn thể; phong trào “Phú Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; và nhiều phong trào tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội khác được phát động sôi nổi, nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức đối thoại trực tiếp giữa những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để giải quyết vướng mắc, đáp ứng tâm tư nguyện vọng, những dư luận xã hội quan tâm... Từ đó, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua việc nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả nhận thức và hành động ở mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, việc học tập và làm theo Bác cũng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua quá trình triển khai thực hiện, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tập thể cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2017, Huyện ủy Phú Bình đã lựa chọn 1 cá nhân tiêu biểu (bà Nguyễn Thị Cương, hội viên nông dân xã Lương Phú) được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen. Năm 2019, Huyện ủy lựa chọn 1 tập thể, 1 cá nhân đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương. Huyện cũng đã tổ chức biểu dương khen thưởng 23 tập thể, 23 cá nhân điển hình, tiêu biểu vào dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2019). Năm 2020, Huyện ủy lựa chọn 1 tập thể và 2 cá nhân đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình khen thưởng các cá nhân tiêu biểu 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện trong thời gian qua với những cách làm cụ thể, thiết thực đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân. Đặc biệt, học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về nêu gương đã góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 05 trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như: Tiếp tục tiếp tục chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị…, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ. Gắn chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng; phê bình những tổ chức, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng vẫn còn hình thức. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, kế hoạch những việc làm theo lời Bác. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục giám sát việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, cũng như mô hình, việc làm theo của cá nhân, tập thể đã đăng ký thực hiện. Định kỳ tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được kịp thời biểu dương, khen thưởng, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Như vậy, qua 4 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã tạo được những chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Phú Bình phát triển nhanh và bền vững.

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:3551

Tổng truy cập: 1526383