Truy cập nội dung luôn

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

 

Đồng chí Dương Văn Hưng

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện Phú Bình đã không ngừng nỗ lực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ được nâng lên, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố và nâng cao.

Đồng chí Dương Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; tổng kết thực hiện nhiệm vụ Chính trị và phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Xác định xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố hàng đầu có ý nghĩa quyết định để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Phú Bình đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong đó công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhờ đó hệ thống tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu ngày càng được nâng lên; tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên được giữ vững, cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trước hết, Đảng bộ huyện đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; ban hành các chương trình, nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. Chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy Đảng các cấp, đồng thời thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân đối với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, đã triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ huyện, qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Dương Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao bằng tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT Khóa 10 cho các học viên

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng sáng tạo các nghị quyết của cấp ủy cấp trên để đề ra chủ trương, nhiệm vụ phù hợp, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, từ đó nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiện toàn, sáp nhập các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và chỉ đạo của Tỉnh, giảm từ 56 xuống 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Chỉ đạo giải thể chi bộ cơ quan các xã, thị trấn; thành lập chi bộ Công an trực thuộc Đảng ủy cơ sở theo quy định; cơ bản hoàn thành mục tiêu không còn chi bộ lãnh đạo nhiều xóm. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, với nhiều giải pháp cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, trong 5 năm (2016 - 2020) toàn huyện kết nạp được 1.233 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện lên 7.364 đảng viên. Chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng ngày càng cao; phần đa đảng viên đã thể hiện tính tiền phong gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, gắn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. Đến nay, cơ bản đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã đảm bảo chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ đã có 38 đồng chí được đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, 301 đồng chí được đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã bổ nhiệm mới 36 đồng chí, điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 55 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; luân chuyển 07 đồng chí lãnh đạo các phòng, ban của huyện về cơ sở giữ các chức vụ chủ chốt. Thực hiện sắp xếp Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; phần đa các xã, thị trấn thực hiện đồng thời bí thư cấp ủy là chủ tịch HĐND; 2 đơn vị xã thực hiện thí điểm bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND; cơ bản sắp xếp số lượng cấp phó các phòng, ban đảm bảo số lượng theo quy định…

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm khuyết điểm. Trong 5 năm (2016 - 2020), Đảng bộ huyện đã thực hiện 03 cuộc kiểm tra, giám sát trực tiếp của Trung ương, 06 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Cấp ủy huyện đã tổ chức 30 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng, 18 đảng viên; tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời 14 lượt đơn thư liên quan đến cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Cùng với việc chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Phú Bình đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và UBND. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát các lĩnh vực nhạy cảm và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 09 kỳ họp thường kỳ, 05 kỳ họp bất thường, 24 cuộc giám sát chuyên đề tại 317 cơ quan, đơn vị; 253 cuộc tiếp xúc cử tri với 32.200 lượt người tham dự, giải quyết 2.740 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chỉ đạo UBND huyện điều hành thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò công tác dân vận của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Triển khai, nhân rộng phong trào thi đua Dân vận khéo”; trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 119 mô hình “Dân vận khéo”; vận động nhân dân hiến 367.330m2 đất và 60.204 ngày công lao động xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, quy chế bí thư cấp ủy tiếp dân để xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của dân; trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã tổ chức 96 hội nghị tiếp xúc, đối thoại; giải quyết 1.227 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, quan tâm hỗ trợ đoàn viên, hội viên, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện thời gian qua vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu cấp ủy cơ sở còn ít. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền một số đơn vị chưa năng động, sáng tạo và thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính, năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Phú Bình tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa Phú Bình phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng huyện cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án của cấp uỷ đảm bảo tính hiệu quả, sát với thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; coi trọng đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng. Triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ba là, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện hiệu quả nghị quyết chuyên đề về công tác Đảng, công tác cán bộ, gắn với đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ có cơ hội rèn luyện, phát huy năng lực. Chú trọng công tác tạo nguồn kếp nạp đảng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; rà soát, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên.

Bốn là, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, chú trọng công tác giám sát sau kết luận kiểm tra. Cương quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm hạn chế thấp nhất đơn thư vượt cấp, góp phần ổn định chính trị, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

Năm là, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề; xây dựng, ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị, phản ánh của công dân gắn với thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Sáu là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là động lực to lớn để Phú Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa Phú Bình phát triển nhanh và bền vững.

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:5127

Tổng truy cập: 1550193