Truy cập nội dung luôn

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Bảo Lý lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 02 ngày 14 và 15-5- 2020, Đảng bộ xã Bảo Lý ( Phú Bình) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Dương Văn Hưng, phó Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Thanh Giao phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các doanh nghiệp trên địa bàn xã cùng 163 đại biểu chính thức thay mặt cho 316  đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Bảo Lý.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Bảo Lý  đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm, vượt 6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ;  giá trị tiểu thủ công nghiệp- xây dựng đạt 30, 5 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 5,9%vượt 0,9% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội; thu Ngân sách hàng năm tăng 22,4%, vượt 2,4% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; xã đã lãnh đạo về đích nông thôn mới năm 2015 về  trước 4 năm so với kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được thực hiện hiệu quả. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. Các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, gia đình văn hóa... đều vượt chỉ tiêu nghị quyết ĐH. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 46 đảng viên mới, đạt 115% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nội chính và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm… Qua bình xét, đánh giá hàng năm có trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ xã được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Bảo Lý đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo môi trường sinh thái. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đều người đạt 75 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt 3.600 tấn; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng; thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 15%; nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới;...

Đồng chí Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Phú Bình tặng hoa chức mừng Đại hội, đại biểu Đảng bộ xã Bảo Lý

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Thanh Giao- Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phú Bình đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Bảo Lý đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp,văn minh, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới, đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí khẳng định, Bảo Lý có nhiều tiềm năng phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tiểu thu công nghiệp và thương mại, khi mà hiện nay toàn xã có 05 cơ sở doanh nghiệp, 02 hợp tác xã và 479 cơ sở, hộ gia đình đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hoạt động có hiệu quả; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi;Tập trung giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án trọng điểm của xã, khu dân cư nông thôn, bảo vệ môi trường và tăng thu ngân sách; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo tinh gọn, hoạt động, hiệu lưc, hiệu quả. Đây là một yêu cầu, nhiệm vụ lớn đối với xã Bảo Lý trong nhiệm kỳ tới, vì thế, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển địa phương tương xứng với nhiệm vụ và yêu cầu đó. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi Đảng bộ phải thống nhất, đoàn kết tạo đồng thuận trong nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị, trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và xác định những thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã Bảo Lý quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ; cần có những giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra khóa mới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã  Bảo Lý nhiệm kỳ 2020- 2025)

 Đào NgaThống kê truy cập

Đang truy cập:5868

Tổng truy cập: 1623471