Truy cập nội dung luôn

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Phú Bình khóa XIX(Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 30/7/2019)

Mời xem nội dung dự kiến chương trình kỳ họp tại đây:Dự kiến chương trình kỳ họp HĐND huyện Phú Bình lần thứ8


Thống kê truy cập

Đang truy cập:4796

Tổng truy cập: 1548142