Truy cập nội dung luôn

- Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân Thị trấn Hương Sơn

- Địa chỉ: Tổ Dân phố Hòa Bình, Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại văn thư: 0367 313 525.

- Email: nghiemthiyenvp@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại phòng

Điện thoại di động

Email

1

Dương Đình Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

 

0973.614.230 duongdinhquang@ gmail.com
2 Dương Viết Hòa Phó BTĐU, Chủ tịch UBND    0972.997.458 duonghoactubnd@        gmail.com
3 Dương Viết Vĩnh Phó BTTT Đảng ủy    0914.505.267 vietvinhhdnd@gmail.com
4 Phạm Tiến Sỹ Phó CT HĐND   0942.999.282 phantiensyhdnd@gmail.com
5 Dương Thế Hưng Phó CT HĐND   0977.025.143 Duongthehung1221@gmail.com

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4722

Tổng truy cập: 1548295