Truy cập nội dung luôn

Trên 125 tỷ đồng đầu tư cho chương trình xây dựng NTM

 

Trên 125.600 triệu đồng là số tiền đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2020 của huyện Phú Bình. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là hơn 19,9 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương trên 18,7 tỷ đồng; vốn lồng ghép 2,8 tỷ đồng; vốn tín dụng cho vay phát triển sản xuất 60 tỷ đồng; vốn cộng đồng dân cư  là 24 triệu đồng.

Từ các nguồn vốn này, cơ sở hạ tầng đã đầu tư xây dựng, tính đến tháng 6 toàn huyện đã tổ chức thi công xong 62 công trình đường giao thông nông thôn, với chiều dài 42 km từ nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh; lắp đặt, sửa chữa 7 trạm biến áp, 25km các đường dây trung áp, hạ áp;  xây mới và sửa chữa xong 11 nhà văn hóa các xóm. Nhờ đó, đã giúp 2 xã Tân Thành, Bàn Đạt của Phú Bình đạt xã nông thôn mới vào tháng 6/2020. Như vậy, đến nay, Phú Bình là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

 

Từ đầu năm đến nay xã Tân Thành( Phú Bình) đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa 11 nhà văn hóa xóm. Trong ảnh, nhà văn hóa xóm Vo hoàn thành với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

 

Nguyễn Chi

( Trung tâm Văn hóa thể thao truyền thông huyện Phú Bình)Thống kê truy cập

Đang truy cập:5715

Tổng truy cập: 1623531