Truy cập nội dung luôn

Thị trấn Hương Sơn Quản lý có hiệu quả các chương trình vay vốn thông qua NHCSXH

 Nhờ phát huy hiệu quả của 18 tổ tiết kiệm vay vốn, tính tới thời điểm này, trên địa bàn thị trấn Hương Sơn đã có 320 hộ dân vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội( NHCSXH) huyện Phú Bình với dự nợ trên 17 tỷ đồng. Các hộ dân vay vốn qua các chương trình: Cho vay hộ nghèo,hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;  cho vay giải quyết việc làm, cho vay đi xuất khẩu lao động...

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo đối tượng chính sách trên địa bàn đã đầu tư mua con giống, cây giống đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh thu được hiệu quả tích cực. Qua đó nhiều hộ đã thoát nghèo, nhiều người dân có việc làm ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Nguyễn Thu Hòa (Đài TT-TH Phú Bình) ĐT 0915181454Thống kê truy cập

Đang truy cập:4840

Tổng truy cập: 1549972