Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,97%

 

Năm qua, huyện Phú Bình đã tập trung nhiều nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chế độ, chính sách giảm nghèo: Các Hội, đoàn thể huyện đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho 4.053 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay với tổng nguồn vốn hơn 142 tỷ đồng. Trong năm đã tổ chức được 11 lớp dạy nghề ngắn hạn cho tổng số 812 lao động nông thôn, tạo việc làm mới cho 3.300 lao động, đạt 104,9% KH HĐND huyện giao. Trong đó, đưa người đi lao động nước ngoài có thời hạn là 132 lượt, đạt 110% KH huyện giao, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Ngoài ra, huyện cũng đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo thông qua các phong trào xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, “Ngày vì người nghèo”, “Xây dựng nhà đại đoàn kết”… thu hút sự chung tay góp sức của nhiều cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm chăm lo cuộc sống cho người nghèo. Hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ gạo các dịp Tết nguyên đán cũng đã góp phần chia sẻ, động viên các hộ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống. Đến hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 8,97%,  hoàn thành 100% KH HĐND huyện giao. Nhờ đó, công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, góp phần  thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Nguyên Đào (Đài TT-TH Phú Bình)Hiển thị media - Trang chủ - Tnn tạm thời không có.
Hiển thị media - Trang chủ - Tnn tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6160

Tổng truy cập: 1221405